Tin mới

Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội

7 phút trước

HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI, Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, trong đó có chức danh Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội.