Giáo dục - Trải nghiệm

Bình phước Tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu năm 2023

11 giờ trước

Ngày 30/11, tại Đền thờ Vua Hùng diễn ra lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.