Giáo dục - Trải nghiệm

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

2 giờ trước

Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.