Gia đình - Sức khỏe

Quảng Ninh: Thống nhất chủ trương đầu tư bệnh viện gần 4.100 tỷ

1 giờ trước

Đó là Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cơ sở 2 trên địa bàn phường Hồng Hà và phường Hà Tu, Tp.Hạ Long.