CEO Wondertour Lê Công Năng hiến kế phát triển du lịch đêm 

16:39 02/11/2023

Để Việt Nam phát triển kinh tế đêm, chúng ta phải xem đây là dòng sản phẩm chủ lực trong du lịch để tập trung phát triển và khai thác bền vững. Trước rào cản về duy trì nếp sống người dân bản địa hay hài hòa với không gian văn hóa, không gian di sản thì chúng ta cần quy hoạch tách biệt khu trải nghiệm văn hóa và khu giải trí với nhiều yếu tố ngoại lai.